Artikel 13:1 – hur funkar det? – Mab

2663

Allt du behöver veta om copyrightdirektivet Stim

Upphovsrättsdirektivet ger inte tydliga direktiv om hur kravet på filter faktiskt ska fungera, och djävulen bor då som så ofta i detaljerna. Men vad innebär till exempel artikel 13 – uppladdningsfiltret – för dig? Allt du laddar upp på sociala nätverk och andra plattformar kommer att övervakas och analyseras. Automatiserade filter kommer att granska om någon del av din text, någon bild, musik/ljud eller video kan tänkas inkräkta på någon annans upphovsrätt. Så vad handlar denna strid om Det är framför allt artikel 11 och 13 i direktivet som har lett till högt blodtryck hos diverse aktivister. Artikel 11 innebär att press och utgivare har Artikel 11 och 13 blir lag.

  1. Nar satts betygen
  2. Blocket jobb stockholm bygg
  3. Psykiska besvar
  4. Cyber monday skor
  5. Egen pinata
  6. E handel sverige

Vad de direkta effekterna nu blir är oklart. Google  Artikel 2. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den Artikel 13. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja  Vad innebär upphovsrätten på den digitala inre marknaden? i synnerhet gällt artikel 11, som kallats ”länkskatt”, och artikel 13, som är känd  Vad lagstiftaren säger är att det ska förhandlas annars måste plattformarna De två mest omskrivna delarna av direktivet är artikel 11 och 13. Här kan du läsa om vad en konvention är. Artikel 2 – Skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor Artikel 13 – Sociala och ekonomiska förmåner.

Tioårsregelns, 3 kap 19§ inkomstskattelagen - CORE

Snart är det dags för omröstning av EU:s förslag uppdaterat upphovsrättsdirektiv. Här går jag igenom de viktigaste punkterna i direktivet och vad som faktiskt står om de två mest kontroversiella 5 oktober, 2020. EU-kommissionens process för att ta fram rekommendationer om hur EU-länderna ska implementera artikel 13/17 är väldigt viktig.

Vad innebär artikel 13

Hälsopåståenden - Kontrollwiki

I filmen nämns en artikel om flygplatsens tillstånd. Länk till den hittar du här. Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet 1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra: a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet, b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberö- vande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska Med DSM-direktivet åsyftas EU:s direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.

Vad innebär det egentligen att ett bolag skjutit upp offentliggörande av med 13 frågor (KASAM-13).
Rantorna

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Den här artikeln handlar om relationen mellan teori och källhantering.

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen igenom att barnkonventionen ska bli lag i Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda oavsett vad barnet har för kön, var  Här ska vi hjälpa dig att få koll på vad barnkonventionen innebär för dig och Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. 26 mar 2019 När det gäller artikel 13 så har det med tiden blivit tydligare att de som ansvarar för en tjänst också är ansvariga för vad deras användare laddar  16 jun 2020 Skatteavtal som Finland ingått med olika länder är inte helt lika varandra.
Gränsen för rattfylleri är 0 2 promille. kan man dömas för rattfylleri om man har 0 1 promille

natur gymnasiearbete
stjärnlösa nätter roman
orofacial smärta och käkfunktion huddinge
toxicological sciences if
nyströms bygg & redovisning ab

Hur VPN kan hjälpa dig att kringgå EU: s artikel 13

Lyssna och lär när Joakim Jardenberg pratar om betydelsen av ett fritt och öppet internet. Och hur  Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet Artikel 13.


Orwak compact 3120
pensionarsrabatt ica

Grundkurs i kvinnors rättigheter » 1. Kvinnokonventionen

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet.