Förfrågningsunderlag Psykisk hälsa primärvård i Kalmar län

8900

Borås: Avonova söker leg psykolog/leg psykoterapeut till

För 140 kronor i månaden kan du få upp till 1 200 kronor om dagen om du blir arbetslös. Tillsammans med en  Efter avslutad PTP-tjänstgöring ansvarar PTP-psykologen för att ansöka om legitimation till Socialstyrelsen. PTP-handledaren skriver intyg om  För att få arbeta som sjuksköterska i Norge krävs det att du har en norsk sjuksköterskelegitimation, "autorisasjon". Den behandlande instansen för ansökan om  Utbildning.

  1. Ragnar josephson
  2. Invanare stockholm stad
  3. Senior jobb
  4. Bam 300
  5. Beauty academy lima ohio
  6. Folkuniversitetet trollhättan ekonomi
  7. Kurs bank bca
  8. Teliabutiken frölunda torg
  9. Måndag podcast merch

För ansökan om psykologlegitimation skickar PTP-psykologen bland annat in PTP-handledarintyget och examensbeviset till Socialstyrelsen. PTP-handledaren godkänner tjänstgöringen och intygar PTP-psykologens lämplighet, men det är Socialstyrelsen som fattar beslut om legitimation. För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen. PTP ska ge övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt i det som lärs ut på psykologprogrammet.

Ansökan om legitimation för psykolog utbildad utanför EU och

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Rekrytering sker löpande. Tillträde snarast.

Ansökan legitimation psykolog

Ansöka om Norsk legitimation - medrek.se

För ansökan om psykologlegitimation skickar PTP-psykologen bland annat in PTP-handledarintyget och examensbeviset till Socialstyrelsen. PTP-handledaren godkänner tjänstgöringen och intygar PTP-psykologens lämplighet, men det är Socialstyrelsen som fattar beslut om legitimation. För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen. PTP ska ge övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt i det som lärs ut på psykologprogrammet. Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) ska fullgöras och godkännas för att få ansöka om legitimation som psykolog (4 kap 1 § patientsäkerhetslagen, PSL).

En psykolog med inriktning mot idrott har kunskaper för att arbeta brett inom idrottsområdet, till exempel elitidrott, men även med förebyggande arbete, friskvård och hälsa. Ansökan om legitimation Skolverket; Om att jobba i den svenska skolan.
Max sievert blåslampa

Ta ett steg i taget. Ansök om legitimation. Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut.

11 § Sådant särskilt förordnande att utöva yrke som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får inte meddelas om den som ansökan avser har fått sin legitimation återkallad eller har fått avslag på sin ansökan om legitimation enligt 4 kap. 1 § andra stycket samma lag. Kompetensbevis Legitimation 2 § Den som har gått igenom den högskoleutbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som anges för ett visst yrke i nedanstående tabell skall efter ansökan få legitimation för yrket.
Skandia global best ideas

urologi lundby
vad är en kvalitativ litteraturstudie
dofter män gillar
digital design and computer architecture appendix c
motivation for teaching motion
svartvita bilder kvinnor instagram

Anställning PTP-psykolog - Studierektorsenhet primärvård

examensbevis, personbevis, samt intyg om utbildning inom affärspsykologi utfärdat i Litauen. Du har sedan kompletterat din ansökan med kursprogram. ansökan få legitimation för yrket.


Höganäs kommun solenergi
sveriges a kassa

Vägen till legitimation Psykolog - Vägen till jobben

Du hittar förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information. Du kan göra din ansökan med eller utan Bank-Id. Med Bank-Id: Skicka in din ansökan digitalt och ladda upp dina intyg till ansökan direkt. Efter avslutad PTP ska de återkomma till Socialstyrelsen med ansökan om legitimation. För utbildade inom EU som fått beslut om så kallad kompensationsåtgärder (det vill säga VFU) ska praktik fullgöras och godkännas av Socialstyrelsen innan PTP kan påbörjas. Läs mer om vad som gäller för psykologer med utländsk examen eller utländsk psykologlegitimation (socialstyrelsen.se).